تراتيل منوعة

معنيث مور سوريوس ” يوتيب بسيتوره تحت طيلولو ”

” ترتيلة ” القديس البطريرك مار سوريوس الانطاكي تاج السريان ، ” يوتيب بسيتوره ” التي تقال يومياً في صلاة العصر في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية ، أداء كورال مار يعقوب السروجي في جبل لبنان مع
نيافة المطران جورج صليبا الجزيل الوقار :


للتحميل :
http://a-olaf.com/~olaf/music/church_hymns/eothib_bsetoreh.mp3
….

يوتيب بسيتوره دمريمو تحت طيلولو دكنفه دمرحمونوثوخ*
ساترين موريو وراحيم علاين شوماع كولو شمع بوعوثو دعبديك بمرحمونوثو *
رمشو مور دملى شينو أوف لليو دزاديقوثو هبلان مشيحو فوروقان داتو ملكو مشبحو *
ولووثوخ تاليون عيناين حاسو حوبين وحطوهاين بهون عولمو وبهاو دعتيد بتريهون راحيمعلاين *
موريو نسترونن رحمايك طيبوثوخ تيقوم بافين و+ صليبوخ + نناطر لان مين بيشو وحيلاووثيه *
يامينوخ تاغين علاين بكولهون يوموثو دحايين شينوخ نملخ بينوثان وعبيد سبرو وفورقنو لنفشوثو دمفيسين لوخ *
بصلوث مريم ديلدتوخ ودكولهون قاديشيك حاسو لي حوبي ورحمعلي ألوهو *
بريخ وو إيقوريه دموريو مين أثريه لعولام *
بريخ وو إيقوريه دموريو مين أثريه لعولام *
مبارخ وو ايقوريه دموريو دموريو مين اثريه لعولمين *
تليثويوث قاديشتو ومشابحتو اثراحام علاين *
تليثويوث قاديشتو ومشابحتو اثراحام علاين *
تليثويوث قاديشتو ومشابحتو حوس وإيثراحام علاين *
قاديشت ومشابحات لعولام ، قاديشات ومشابحات لعولام ، قاديشات ومبارخ شموخ لعولمين *
شوبحو لوخ موران شوبحو لوخ موران شوبحو لوخ سبران لعولام برخمور +

أيها الجالس في ستر العلي ، استرنا تحت ظل أكناف رحمتك
أيها الرب ارحمنا يا سامع الكل اسمع برأفتك طلبة عبيدك
اجعلنا أيها المسيح فادينا آمينين في مسائنا وإياك حامدين في ليلنا لأنك الملك الجليل
فإليك نرفع أبصارنا فاغفر ذنوبنا وخطايانا وارحمنا في هذا العالم وفي الآتي
لتسترنا يا رب رحمتك ولتساعدنا نعمتك وليحمينا صليبك من الشرير وجنوده
لتحل يمينك علينا في جميع أيام حياتنا وليملك سلامك فيما بيننا واسعف النفوس المبتهلة إليك بالثقة والخلاص
بدعاء مريم والدتك وجميع قديسيك اغفر لنا آثامنا وارحمنا اللهم
تبارك جلال الرب من مكانه إلى الأبد
تبارك جلال الرب من مكانه إلى الأبد
مبارك مجد الرب من مكانه إلى الأبد
أيها الثالوث الأقدس المجيد ارحمنا
أيها الثالوث الأقدس المجيد ارحمنا
أيها الثالوث الأقدس المجيد تعطف علينا وارحمنا
قدوس أنت وممجد إلى الأبد
قدوس أنت وممجد إلى الأبد
قدوس أنت ومبارك اسمك إلى أبد الأبدين
سبحانك يا ربنا
سبحانك يا ربنا
سبحانك يا من عليها اتكالنا إلى الأبد +

ܝܳܬܒ ܒܣܶܬܪܗ ܕܡܪܝܡܐ ܬܚܬ ܛܶܠܠܐ ܕܟܢ̈ܦܝܗ ܕܡܪܚܰܡܢܘܬܟܼ
ܣܰܬܪܝܢ ܡܪܝܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܝܢ ܫܳܡܰܥ ܟܽܘܠܐ ܫܡܥ ܒܥܘܬܐ ܕܥܒܕ̈ܝܟ ܒܡܪܚܡܢܘܬܟܼ
ܪܡܫܐ ܡܪܝ ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ ܐܦ ܠܠܝܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܗܰܒܠܢ ܡܫܝܚܳܐ ܦܳܪܘܩܰܢ ܕܐܢܬܗܘ ܡܠܟܐ ܡܫܒܚܐ
ܘܠܘܬܟܼ ܬܠܝ̈ܢ ܥܝܢ̈ܝܢ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܝ̈ܢ ܘܚܛܳܗ̈ܝܢ ܒܗܳܢ ܥܠܡܐ ܘܒܗܰܘ ܕܥܬܝܕ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪܰܚܡܥܠܝܢ
ܡܪܝܐ ܢܣܬܪܘܢܢ ܪ̈ܚܡܝܟܼ ܛܝܒܘܬܟܼ ܬܶܩܘܡܝ ܒܐܦܝ̈ܢ ܘܨܠܝܒܳܟܼ ܢܢܰܛܪ ܠܢ ܡܶܢ ܒܝܫܐ ܘܚܝܠܰܘܬܗ
ܝܡܝܢܳܟܼ ܬܰܐܓܢ ܥܠܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܝܢ ܫܝܢܟܼ ܢܡܠܟܼ ܒܝܢܬܢ ܘܥܒܶܕ ܣܒܪܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܠܢ̈ܦܫܬܐ ܕܡܦܝܣܢ ܠܟܼ
ܒܨܠܘܬ ܡܪܝܡ ܕܝܠܕܬܟܼ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܰܕ̈ܝܫܝܟ ܚܰܣܳܐ ܠܝ ܚܘ̈ܒܝ ܘܪܰܚܡܥܠܝ ܐܠܗܐ
ܒܪܝܟ ܗܘ ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡܶܢ ܐܬܪܗ ܠܥܠܡ
ܒܪܝܟ ܗܘ ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡܶܢ ܐܬܪܗ ܠܥܠܡ
ܡܒܪܟܼ ܗܘ ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡܶܢ ܐܬܪܗ ܠܥܠܡ̈ܝܢ
ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ
ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ
ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܚܘܣ ܘܐܪܬܚܡܝ ܥܠܝܢ
ܩܕܝܫܬ ܘܡܫܒܚ ܐܢܬ ܠܥܠܡ
ܩܕܝܫܬ ܘܡܫܒܚ ܐܢܬ ܠܥܠܡ
ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܒܪܟܼ ܫܡܟܼ ܠܥܠܡܝ̈ܢ
ܫܘܒܚܐ ܠܟܼ ܡܪܢ ܫܘܒܚܐ ܠܟܼ ܡܪܢ ܫܘܒܚܐ ܠܟܼ ܣܒܪܢ ܠܥܠܡ ܒܪܟܼܡܪܝ

لمشتوثو دقوطنى داغليلو – لعرس قانا الجليل

ترتيلة “لمشتوثو دقوطنى” التي تقال بمناسبة عرس قانا الجليل ومعجزة تحويل الماء الى خمر
وتقال على اللحن الثاني أداء جوقة مار أفرام في Wiesbaden

ܠܡܫܬܘܬܐ ܕܩ̈ܛܢܐ ܕܓܠܝܠܐ ܐܙܕܰܡܢ ܡܶܠܬܗ ܕܑܐܒܐ
ܐܘܼܦܝ ܚܡܪܐ ܘܒܰܛܠ ܚܠܘܠܐ ܕܢܶܬܚܰܘܐ ܚܰܝܠܗ ܪܰܒܐ

ܪܡܙܐ ܟܰܣܐ ܕܪܡ ܡܢ ܗܰܘܢܐ ܙܳܚ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܐ ܕܐܰܓ̈ܢܐ
ܘܣܡ ܒܗܘܢ ܛܰܥܡܳܐ ܘܪܺܝܚܐ ܘܓܰܘܢܐ ܕܛܒܝܢ ܡܢ ܟܠ ܚܡܪ̈ܢܐ

ܚܬܢܐ ܐܬܦܨܰܚ ܘܟܠܬܐ ܚܰܕܝܰܬ ܘܕܰܘܨܐ ܩܡ ܡܢ ܫܘܪܝܐ
ܘܡܫܬܘܬܐ ܡܢ ܣܳܟܼܗ ܐܰܘܕܝܬܼ ܠܪܰܒܘܬ ܚܰܝܠܗ ܕܢܳܨܪܝܐ

لمشتوثو دقوطنى دغليلو إزدامن ميلثه دابو
اوفي حمرو وباطيل حلولو دنتحاوى حيلى رابو

رمزو كسيو دروم مين هاونو زوح عال مايو دأغونى
وسوم بهون طعمو وريحو وغونو دطوبين مين كول حمرونى

حثنو إيثفصاح وكلثو حدياث وداوصو قوم مين شورويو
ومشتوثو مين سوخه اوديث لرابوث حايله دنوصرويو

الترجمة:
في عرس قانا الجليل تجلت كلمة الأب
انتهى الخمر وتعطل العرس لتظهر قوته العظيمة

السر الخفي العلي من الفكر ذَهَبَ على ماء الأجران
وجعل بهم طعماً ورائحةً ولوناً أفضل من جميع الخمور

العريس ابتهج والعروس سُرّت والعرس قام من البدء
العرس في أخرته شكر عظمة قوة النصراني

لللتحميل :
http://a-olaf.com/~olaf/music/zmirotho/lmshtotho_dqotni.mp3

قوقليون بارخ نفش لموريو – باركي يا نفسي الرب

من الاشحيم السرياني قوقليون ” باريخ نفش لموريو ” من صلاة العصر ليوم الثلاثاء ، أداء كورال مار جرجس زحلة لبنان مع المرنمة كارلا رميا :

ܒܰܪܶܟܼܶܝܸ ܢܰܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܗ ܘܟܠܗܽܘܢ ܓܪ̈ܡܝ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܝܫܳܐ
ܒܰܪܶܟܼܝ ܢܰܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܗ ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܼܪ̈ܥܳܢܰܘܼܗܝ

ܒܪܟܼܡܪܝ ، ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ
ܡܢ ܥܳܠܡ ܘܥܕܡ ܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ

ܓܳܥܝܢ ܒ̈ܝܫܶܐ ܡܼܢ ܢܘܪܐ ܒܰܕܡܘܼܬܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܬܝܪܳܐ ܟܰܕ ܒܚܶܨܪܐ ܡܰܝ̈ܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܘܫܶܐܠܬ̈ܗܘܢ ܠܳܐ ܐ̱ܢܫ ܝܗܸܒ ، ܪܰܒ ܗܘ ܚܢܳܢܳܟ ܡܢ ܥܰܘܠܰܢ ܐܘ ܛܳܒܳܐ ܘܰܒܪܗ ܕܛܳܒܳܐ ، ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ ܨܠܡܟܼ ܬܟܽܘܡܝ ܢܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܥܠܡ ܀

ܣܛܡܢ ܩܐܠܘܣ ܩܘܪܝܠܣܘܢ ܀

ܛܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܐ ܕܰܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܘܝ ܣܺܝܡܝܢ ܒܘܼܨܪ̈ܘܗܝ ܒܰܕܡܘܼܬ ܕܰܘܝܕ ܡܰܠܟܐ ܟܐܢܐ ܘܰܢܒܝܐ ܡܫܒܚܐ ܕܒܬܝܒܘܬܐ ܩܥܶܐ ܗܘܐ ܪܰܚܡܥܠܰܝ ܐܠܗܐ ܘܰܫܒܘܩ ܠܝ ܣܰܟܼܠܘܼܬܝ
ܒܙܒܢܐ ܕܪܕܝܐ ܐܶܠܦܐ ܒܝܰܡܐ ܙܗܝܪ ܒܗܿ ܡܰܠܚܳܐ ܕܠܐ ܬܶܛܒܰܥܝ ܠܗܿ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܐ ܘܬܹܐܒܰܕܝ ܬܶܓܘܪܬܗ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܩܘܡܘ ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ ܠܢ ܒܚܛܝܬܳܐ ܘܢܶܐܪܰܬ ܓܺܗܰܢܳܐ ܀
.
باريخ نفش لموريو هاليلويا وكولهون كارمي لشميه قاديشو
باريخ نفش لموريو هاليلويا ولا تطعين كولهون فورعوناو
+ بارخمور ، شوبحو لابو ولبرو ولروحو قاديشو +
مين عولم وعدامو لعولم عولمين آمين
.
كوعين بيشى مين نورو بدموثه دهاو عاتيرو كد بحصرو مايو شولين وشيلثهون لو نوش يوهيب ، راب وو حنونوخ مين عاولان آو طوبو وابره دطوبو ، لو مور تتل عال صلموخ تخوم نورو هوي دالعولم +
.
سطومن قالس قوريلايسون
طوباو لأينو داقدوم عايناو سيمين بوصوراو بدموث داويد ملكو كينو ونبيو مشبحو دبتيوبوثو قوعى وو : راحيم علاي الوهو وشبوق لي سخلوث ” +
.
بزبنو درديو إلفو بيامو زهير بو مالوحو دلو تطبع لو باينوث غالى وتيباد تغورته إتعير أحاي قوم صالاو دلو نيطباع لان بحطيثو ونيرث غيهانو +
………
باركي يا نفسي الرب هاليلويا وكل عظامي ( فلتسبح ) اسمه القدوس(المزمور ١٠٣)
باركي يا نفسي الرب هاليلويا و لا تنسِي جمِيع حسناته
بارك يا سيد ، المجد للأب والابن والروح القدس إله واحد آمين
من الأن وإلى أبد الأبدين آمين
.
يصرخ الأشرار في النار مثل ذلك الغني حيث يطلبون الماء بالخنصر ولا يجيب أحد طلباتهم ، عظيم ُ هو حنانك من إثمنا أيها الصالح وابن الصالح ، فلا تجلب على الذين يشبهونك أجيج النار الأبدية
لنقف حسناً ، يا رب ارحم
طوبى للذي وضعت نقائصه أمام عينيه مثل داود الملك العادل والنبي المُمَجِد الذي كان يصرخ أثناء توبته ” ارحمني يا الله واغفر لي إثمي ”
.
عندما تبحر السفينة في البحر يحرص عليها الملاّح كي لا تغرق بين الأمواج فتضيع تجارته ، فاصحوا يا أخوتي وقوموا للصلاة كي لا نعرق في الخطيئة ونرث جهنم +
.
للتحميل :
http://a-olaf.com/~olaf/music/church_hymns/barekh_nafsh.mp3
———
ترجمة القوقلين أخذت من موقع كولان سريويي :
http://www.kulansuryoye.com/schhimo
 

مقاطع من كتاب الاشحيم: شمايوني- بكول ميديم إثباقيث- إينو أفريم

شمايوني شوبحو زومرين

شمايوني

ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܙܳ݀ܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ. ܠܚܰܕ݂ ܐܺܝ̣ܬ݂ܝܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܶܗܥܳܠܡܳܐ

شمايوني شوبحو زومرين وأرعوني سيغدو مقاربين , لحاذ إيثويو متومويو , ألوهو بوريو دكوليه عولمو

السماويون يرتلون المجد , والأرضيون يسجدون للواحد الأزلي والسرمدي , الله خالق العالم كله

—————————————-

بكول ميديم إثباقيث

ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܡܶܕ݁ܶܡܐܶܬ݂ܒܰ݁ܩܺܝ݀ܬ݂. ܘܠܳܐܚܙܺܝ݀ܬ݂ܡܶܕ݁ܶܡܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ. ܡܶܢܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ܡܳܪܝܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܠܰܐܝܢܳܐܕ݂ܰܐܚ̣ܒ݂ܳܗ̇. ܐܰܚܒ݂ܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐܝܰܘܣܶܦ݂ܟ݁ܺܐܢܳܐܘܡܰܠܟ݁ܳܐܒ݂ܡܶܨܪܶܝܢܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܚ̣ܒ݂ܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐܡܽܘ̣ܫܶܐܪܰܒ݁ܳܐܘܝܰܡܳܐܒ݂ܚܽܘ̣ܛܪܶܗܦ݁ܠܰܓ݂. ܐܰܚܒ݂ܽܘ̣ܗ̇ ܗ̱ܘܰܘܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܘܡܶܢܢܽܘ̣ܪܳܐܦ݂ܰܨܝܰܬ݂݀ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ܳܐܗ̱ܝܣܰܓ݁ܺܝܡܶܢܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ. ܘܚܰܠܝܳܐܗ̱ܝܡܶܢܟ݁ܰܟ݁ܳܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ܐܰܠܳܗܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܠܰܐܝܢܳܐܕ݂ܰܐܚ̣ܒ݂ܳܗ

بْخولْميديم إيثْباقيت , ولو حزيت ميديم دَمياتار مين ديحلات موريو طوب لأينو داحبو , أحبو وو يَوسِف كينو ومَلكو بمصرين وو أحبو وو موشي رابو ويامو بحوطريه فلاغ , أحبو واو دبيث حانانيو , ومين نورو فَصياث إينون , رغيغوي ساكي مين دَهبو , وحَليوي مين كاكوريثو , دِحلات الوهو , طوب لأينو داحبو

تأملت كل شيء فما وجدت شيئاً أفضل من مخافة الرب فطوبى لمن أحبها ،أحبها يوسف البار فغدا ملكاً على مصر ، أحبها موسى الكبير فشق البحر بعصاه ، أحبها آل حننيا فنجدتهم من النار ، إنها أشهى كثيراً من الذهب وأحلى من الشهد فطوبى لمن أحب مخافة الله

—————————————-

إينو أفريم

ܐܶܢܳܐܐܰܦ݂ܪܶܝܡܡ݀ܳܐܶܬ݂ܐ̱ܢܳܐ. ܘܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܝܟ݂݀ܳܬ݂ܶܒ݂ܐ̱ܢܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐܣܳܗܕ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܬ݂ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ̱. ܗ̱ܘܰܘܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝܢܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐܐܺܝܡܳܡܳܐܘܠܺܠܝܳܐ. ܕ݁ܰܐܟ݁ܳܪܳܐܕ݂ܟ݂݀ܳܪܶܒ݂ܘܬ݂ܳܢܶܐܫܳ݀ܦ݂ܪ̈ܳܢܥܰܠܠܳـ̈ܬ݂ܶܗ. ܠܳܐܬ݂ܶܗܘܽܘ̇ܢܐܰܝܟ݂ܡܰܐܝ̣ܺܢ̈ܶܐ. ܕ݁ܡ̇ܰܘܥܝ̈ܳܢܟ݁ܽܘ̣̈ܒ݁ܶܐܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܗܘܰܘܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝܢܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܐܝܢܳܐܕ݂ܡ̇ܰܚܶܒ݂ܠܳܗ̇ ܣܰܓ݁ܺܝ. ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ. ܒ݁ܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢܥܳܠܡ̈ܶܐ

إينو أفريم موإتنو , ودِياتقي كوثيبنو دتيهو سوهدوثو لْتلميذي دبوثارْ , واو أمينين بَصلوثو إيمومو وليليو , داكورو دكوريب وتوني شوفرون عَلْلُوثيه , لو تِهوون أَخ ماييني دموعيون كوبي حَقلوثهون , واو أمينين بَصلوثو , داينو دماحيب لوه ساكي . مينوه ميثعادار . بَترَيهون عولمي

أنا أفرام الذي يموت أكتب عهداً ليكون شهادةً للتلاميذ من بعدي كونوا مواظبين على الصلاة ليل نهار لأن الفلاح الذي يكرب أرضه ويثنيها تحسن غلاله ، لا تكونوا مثل الكسالى الذين تنبت الأشواك في حقولهم كونوا مواظبين على الصلاة لأن الذي يحبها كثيراً تساعده في العالمين كليهما

ولمن يرغب بتحميلها

Bay

من هذا الرابط

Download1

 

ابتهالات من القداس الإلهي للأب بولس ( لامع ) يعقوب

نرفع التسابيح

ابتهالات من القداس الإلهي للأب بولس يعقوب لامع
والصلاة الربانية
هذه الابتهالات تقال بعد ترتيلة القاثوليق
” رومرومو طوبو “+ ” لنصعد التسابيح ”
+ ” أبون دبشمايو ”

————————————————————–

ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܶܐ܆ ܫܰܝܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬ̣ ܡܰܠܟܘܳܬܳܐ ܕܐܪܥܳܐ܆ ܘܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܰܩܪܳܒܶܐ܆ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝܬܶܐ܆ ܘܠܰܢ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗܶܐ܀

رومْرُومُو طُوبُو نِهْوِه لْكُوهْنوثُو وْزَهْيوثُو لَمْشَمْشُونه .شَيْنُوخ آلُوهُو نَمْلِخْ  بَيْنُوثْ مَلكْوُوثُو دَرْعُو . بوطُولُو دَقْرُوبهوَنْيُوحُو لْمِيثه .  وْلان دِن شوبْقُون حَوْبه وَحْطُوهِه .

فَلْيَكُنْ تَعْظيمٌ لِلْكَهْنوتِ وَعِفَّةٌ لِلشَّمامِسَةِ، وَلْيَمْلُكْ يا الله أَمْنُكَ بين ممالِكِ الأرضِ، بُطلانًا للحروبِ وراحةً للموتى، ولنا نحن غُفْرَانًا للزلاّتِ والخطايا

—————–

(نصعد التسابيح)

ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܚܰܝܰܢ ܢܰܓܥܶܠ܆ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܪܰܚܡܶܐ ܢܶܫܰܐܠ. ܚܽܘܤ ܛܳܒܳܐ ܘܶܐܬ̣ܪܰܚܰܡܶܥܠܰܝܢ.

ليه لالوهو أبو موري كول نودي , ولابريه إيحيذويو نيسغودولروحيه قاديشو نشاباح وحاياين ناكعِيل ومِينُوهدمرحمونوثيه  رَحْمِي  نيشال حوس طوبو وإثراحامعلاين.

نصعد التسابيح لله الأب الفريد ونقدم السجود للابن الوحيد ونهتف بالدعاء للروح القدس الفارقليط ، نحن الذين بين يديك نسلم كافة أيام حياتنا ، يا الله ، يا رحوم يا شفوق امنحنا رحمةً وحناناً وأشفق علينا يا صالح وارحمنا

———————————————–

( الصلاة الربانية )

ܠܳܟ̣ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘܳܬܳܐ ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠܳܬܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ، ܟܰܕ ܒܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܓܳܥܶܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ؛ ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒܰܝܢ. ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶ‌ܠܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟܺ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܊

لُوخْ آلُوهُو مْقَبْلُونُو دَصْلاوُوثُو وَمْفَنْيُونُو دْشِلُوثُو شُولِينانْ . وَقْدُومَيْكْ مْصالِنان  لَصْلوثُو هُودِه مُورُونُيْتُو دالِفْ لانْ بْرُوخْ يحِيدُويُو وْقادِيشُو. كادْ بْلِبُو شْحِيقُو كُوعِنان وُمْرِينان آبون دْبَشْمايُو  : نثقاداش شموخ تيثى ملكوثوخ نهوى صبيونوخ ، ايكانو دبشمايو اوف بارعو ، هب لان لحمو دسنقونان ، وشبوق لان حوبين وحطوهاين ايكانو داوف حنان شبقن لحايوبان ولو تعلان نسيونو إلو فاصولان مين بيشو ميطول ديلوخ هي ملكوثو حيلو وتشبحتو لعولم عولمين آمين

 اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد هاتفين بقلبٍ خاشعين وقائلين : أبانا الذي في السموات :لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ،لِيَأْتِ مَلَكوتُكَ، لِتَكُنْ مَشيئَتُكَ، كَما فِي السَّماءِ كَذَلِكَ على الأرض. أَعْطِنا خُبْزَنا كَفافَنا اليَوْمَوَاغْفِرْ لَنا ذُنوبَنا وَخَطايانا، كَما نَحْنُ أَيضًا نَغْفِرُ لِمَنْ أَخْطَأَ إلَيْنا وَلا تُدْخِلْنا في التَّجرِبَة،لَكِنْ نجِّنا مِنَ الشِّريرِ , لأنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَالْقُوَّةَوَالتّسبحة (المجد) إلى أبَدِ الآبدين. آمين .

لتحميل المقطع الصوتي

 

Bay

Download1

صلوا لأجلنا

ترتيلة : عَلْ تَرْعَيكْ عِيتُو – على ابوابك ايتها الكنيسة

ܥܰܠ ܬܰܪܥܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ. ܢܳܛܽܘܪܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܪܕܺܟܠܳܐ

ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܕܰܘܺܝܕ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ .

عَلْ تَرْعَيكْ عِيتُو نُطُورِه قُيْمِيــنْ بْلِلْيُو وْبِيمُمُو مِـنْ بِيشُونُطْرِيـنْ شِمْعُونْ شِثِسْتُو وْفَوْلُوسْ أَرْدِيخْلُو.

وْيُوحَانُ ونْدَعْبِيذْ شَوشْبِينُو وْرُحْمُو عَــمْ هَاليلويــا إِوهاليلويــا ودَاوِيـد كِنُـرُو دْرُوحُـو قَادِيشُـو .

على ابوابك ايتها الكنيسة يقف الحراسليلا ونهارا يحرسونك من ابليس , سمعان الأساس

, وبولس المهندس .

ويوحنا الذي أصبح قريباً (اشبيناً) وحبيباًهاليلويا وهاليلويا وداؤد كنارة الروح القدس .

Audio Player

ولمن يرغب بتحميلها من هذا الرابط

Bay

Download1

عَلْ تَرْعَيكْ عِيتُو

ترتيلة : عَلْ تَرْعَيكْ عِيتُو – على ابوابك ايتها الكنيسة

ܥܰܠ ܬܰܪܥܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ. ܢܳܛܽܘܪܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܪܕܺܟܠܳܐ

ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܕܰܘܺܝܕ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ .

عَلْ تَرْعَيكْ عِيتُو نُطُورِه قُيْمِيــنْ بْلِلْيُو وْبِيمُمُو مِـنْ بِيشُونُطْرِيـنْ شِمْعُونْ شِثِسْتُو وْفَوْلُوسْ أَرْدِيخْلُو.

وْيُوحَانُ ونْدَعْبِيذْ شَوشْبِينُو وْرُحْمُو عَــمْ هَاليلويــا إِوهاليلويــا ودَاوِيـد كِنُـرُو دْرُوحُـو قَادِيشُـو .

على ابوابك ايتها الكنيسة يقف الحراسليلا ونهارا يحرسونك من ابليس , سمعان الأساس

, وبولس المهندس .

ويوحنا الذي أصبح قريباً (اشبيناً) وحبيباًهاليلويا وهاليلويا وداؤد كنارة الروح القدس .

ولمن يرغب بتحميلها من هذا الرابط

Bay

Download1

تراتيل أسبوع الآلام

نسجد للصليب

من رتبة السجود للصليب المقدس في يوم الجمعة العظيمة : 

3

سوغدينان لصليبو دبهوو فورقونو لنفشوثان
وعام غايوسو أومرينان مشيحو ادخرين مو دوثي ات
.
نسجد للصليب الذي به خلاص نفوسنا
ومع اللص نقول يا مسيح اذكرنا متى جئت (بملكوتك)
……………………………….
بصوت سيدنا مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم وكورال مار أفرام السرياني :

Audio Player

أداء عبير نعمة مع جوقة مار أفرام البطريركية :

Audio Player

 

ولمن يرغب بتحميل الملف الصوتي لسيدنا مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم وكورال مار أفرام السرياني من هذا الرابط

Bay

Download1

ولمن يرغب بتحميل الملف الصوتي لعبير نعمة مع جوقة مار أفرام البطريركية من هذا الرابط

Download1

ترتيلة : قبورته دمشيحو مالكن

ترتيلة : قبورته دمشيحو مالكن – ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ

ترتل بمناسبة صلب ودفن السيد المسيح في الجمعة العظيمة

4

أداء المرنمة عبير نعمة

Audio Player

ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܚܰܝܐ ܗܘܳܬ ܠܰܒܢܰܝܢܫܳܐ. ܘܐܶܠܽܘܠܐܳ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢܬ ܐܰܢܺܝܚ ܠܢܰܦܫܬܳܐ ܕܥܰܒܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ

قبورته دمشيحو مالكان حايى هووت لبني نوشو
إلو لو دبغاو قبرو لو إيثسيم وو
تارعى رومى دفرديسو لو إيثفتاح وو
بهون مور ات انيح لنفشوثو دعبديك داشغيب عال سبريك+“

دفن المسيح ملكنا أصبح حياة لبني الانسان.
لو لم يكن حاضرا داخل القبر
لما فتحت أبواب الفردوس العالية.
فبذلك يا رب أرح أنفس عبيدك الراقدين على رجاءك

ولمن يرغب بتحميلها

Bay

من هذا الرابط

Download1

التحفة الروحية

التحفة الروحية

cover1

أحبائي أعضاء وزوار صفحتنا الكرام

سلام المسيح معكم

كما عودناكم دائماً على الجديد

فبعد الشكر والحمد لرب المجد

ننشر لكم كتاب التحفة الروحية

للمثلث الرحمات

مار إغناطيوس أفرام الأول الكلي الطوبى

وكتاب التحفة الروحية هو للصلوات الفرضية

(أي صلوات الصباح والمساء)

ومن خلال الفهرست الموجود في بداية الكتاب تستطيعون التصفح

نأمل أن تستفادوا من هذا الكتاب

وبركة وصلوات أمنا العذراء مريم وجميع القديسين تكون مع جميعكم

 

http://www.a-olaf.com/~olaf/Books/Afram1_Barsom/semta/semto_rohonoato.pdf