ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܰܥܩܽܘܿܒ ܣܰܐܟܰܐ – القس يعقوب ساكا

ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܰܥܩܽܘܿܒ ܣܰܐܟܰܐ

القس يعقوب ساكا

1864 – 1931

هو يعقوب بن بطرس ابن الشماس ساكا (اسحق) ولد في برطلي بقرب الموصل – العراق، وهام منذ نعومة أضافره بمحبة الكنيسة وطقوسها ولغتها وآدابها فانكب على دراستها بشوق دذلك في مدرستنا الطائفية في (برطلي)، واذ لم يجد في  معلمي قريته ما يروي غليله نظراً لضآلة بضاعتهم اللغوية والأدبية، قصد الخوري بطرس الكلداني في قرية (كرمليس) التي تبعد عن قريته مسافة سبعة كيلو مترات، كان يقطعها يومياً مشياً على الاقدام ذهاباً واياباً، وبنصت بلهفة وشوق الى الدروس التي كان يلقيها الخوري المذكور، وتخرّج من ثم به متبحّراَ في معرفة مفردات اللغة حتى ملك ناصيتها، وعُيّن معلماً للغة السريانية في قريته وفي مدرسة دير مار متى الكهنوتية، ومن طلابه في هذه الحقبة شابا توما ماري (البطريرك يعقوب الثالث بعدئد) وسركيس بهنام كولان (المطران بولس بهنام بعدئذ).

سنة 1906 رسم شماساً انجيلياً، وكانت هذه الرتبة تليق له نظراً لعلمه وايمانه وغيرته ووداعته وتجرده، ولمعرفته بدقائق الطقوس الكنسية وألحانها، وفي سنة 1929 رُقيّ الى درجة الكهنوت الشريف، وفي نيسان من عام1931 نقله الرب الى جواره مذكوراً بلسان الناس فضله وفضيلته.

دبّج ساكا مجموعة من القصائد الرائعة لمعانيها لطف وعذوبة وقد أشار اليها البطريرك افرام الاول برصوم في كتابه (اللؤلؤ المنثور) ص468 الطبعة الاولى بقول ( لها رونق وديباجة صافية… ولو يتقّيد بالقافية لكان نظمه أحسن لجزالة إنشائه). جمعها بخط يده الجميل في ديوان يقع في زهاء مئتي صفحة، أهدى نسخة منه الى المطران افرام برصوم، وكان بين الاثنين إعجاب  وودّ مقيم ونظم في مدحه قصيدة مطلعها:

ܡܪܝ ܣܘܝܪܐ ܒܥܘܗܕܢܝ ܣܝܡ ܐܢ̱ܬ ܥܕ ܝܘܡ ܡܘܬܐ:

ܘܠܐ ܚܳܠܶܐ ܠܝ ܠܒܪ ܡܢ ܕܝܠܟ ܣܟ ܟܠ ܨܘܬܐ܀

عام 1958 نشر الربان اسحق ساكا (المطران بعدئذ) مختارات من هذا الديوان في كتاب أسماه (ܡܐܡܪ̈ܐ ܡܓܒܝ̈ܐ) (قصائد مختارة) يقع في مائة وثماني صفحات، بوركت همّته العالية المعروفة. والقس يعقوب ساكا الى جانب شاعريته تميّز بخطّه الأنيق وأسلوبه الرشيق في النسخ، وله اكثر من سبعين مخطوطة توزّعت على كنائسنا في العراق، تشهد بطول باعه بهذا الفن السرياني الرفيع.

عام 1956 نظم المطران سويريوس يعقوب (البطريرك بعدئذ) قصيدة طويلة (140 بيتاً) في ساكا هذا مطلعها:

ܝܥܩܘܒ ܣܰܐܟܰܐ ܦܪܰܫ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܥܕܝ̈ܠܐ:

ܠܐܬܪܐ ܡܛܰܝܒܐ ܕܡܰܒܥܰܕ ܡܢ ܟܠ ܚܫ̈ܐ ܘܡ̈ܳܠܐ܀

وهذه نماذج من شعره:

(ܥܠܡܐ)

ܡܨܝܕܬ ܥܠܡܐ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܢܘܚܐ ܒܓܐܪܐ ܫܦܕܐ:

ܘܠܕܡܬܥܪܩܠ ܠܒܗ ܡܚܪܟܐ ܘܡܘܩܕܐ ܠܟܒܕܐ:

ܠܗܘܢܗ ܫܓܫܐ ܐܦ ܡܫܒܚܬܗ ܡܢܗ ܐܒܕܐ:

ܘܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܰܘܓܝܐ ܠܢܦܫܗ ܘܠܒܪ ܛܪܕܐ܀

ܡܨܝܕܬ ܥܠܡܐ ܣܓܝ ܚܕܐ ܗܰܘ ܕܠܗ̇ ܛܡܪ:

ܝܕܝܥܐܝܬ ܐܢܗܘ ܕܨܝܕܐ ܠܡܢ ܕܡܝܬܪ:

ܠܚܝܠܗ ܡܛܠܩ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܐܟܠ ܛܪܦܘܗܝ ܡܰܬܰܪ:

ܘܕܚܙܐ ܠܗ ܡܫܪܩ ܩܥܐ ܘܩܐܡ ܬܗܪ܀

(ܐܣܝܐ ܕܪ̈ܚܡܐ)

ܐܣܝܐ ܪܒܐ ܨܐܕܝܟ ܐܬܝܬ ܐܢܐ ܡܪܥܟ:

ܘܐܝܟ ܚܕܘܪܐ ܗܐ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܟ:

ܐܫܩܢܝ ܠܕܡܐ ܚܝܐ ܕܪܕܐ ܡܢ ܡܒܘܥܟ:

ܘܥܡ ܙܕ̈ܝܩܐ ܒܝܘܡ ܡܐܬܝܬܟ ܐܫܘܢܝ ܕܶܐܪܥܳܟ܀

ܥܠ ܦܘܡ ܒܐܪܐ ܗܐ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܐܝܟ ܫܡܪܝܬܐ:

ܗܒ ܠܝ ܕܡ̈ܥܐ ܘܚܰܘܰܪ ܟܘܬܡ̈ܬܝ ܐܝܟ ܚܰܛܳܝܬܐ:

ܒܬܪܟ ܢܦܩܶܬ ܥܠ ܚܘܠܡܢܐ ܐܝܟ ܟܢܥܢܝܬܐ:

ܡܢ ܦܬܘܪܟ ܐܦܢ ܗܒ ܠܝ ܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ܀

(ܥܠ ܐ̱ܢܫ  ܕܡܬܪܫܢ ܟܕ ܗܘܼ ܣܟܠܐ ܘܫܒܗܪܢܐ)

ܐܘ ܠܟ ܪܝܫܢ ܕܰܚܘܰܪ̈ܝ ܡܶܢܰܝ̈ ܕܰܩܢܐ ܕܩܢܐ:

ܚܟܡܬܐ ܒܕܩܢܐ ܠܝܬܝܗ̇ ܐܠܐ ܒܗܘܢܐ ܡܬܩܢܐ:

ܗܰܘ ܕܡܙܕܰܪܟܰܠ ܘܰܡܪܝܡ ܟܬܦܐ ܘܡܙܝܥ ܕܩܢܐ܀

(ܥܠ ܐ̱ܢܫ ܣܪܝܩ ܗܘܢܐ)

ܐܠܘ ܪܓܠܗ ܟܕܡܘܬ ܗܘܢܗ ܗܘܬ ܩܠܝܠܐ:

ܥܰܒܪܗ ܠܛܒܝܐ ܒܰܡܐܐ ܥܶܦ̈ܐ ܗܢ ܐܰܠܝܠܐ:

ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܒܪܰܒܘܬ ܓܘܫܡܗ ܕܳܡܶܐ ܠܦܝܠܐ:

ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܗܘܢܗ ܚܠܝܠܐ ܕܳܡܶܐ ܠܥܝܠܐ܀

(ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܕܒܒܪܛܠܐ ܕܠܐ ܡܬܝܨܦܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܐ)

ܗܳܐ ܡܠܝܐ ܥܕܬܢ ܢܶܨ̈ܐ܆ ܘܟܠܢܫ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܨܘܨܐ܆

ܘܩܪܐ ܠܚܝܪܗ ܟܡܐ ܕܡܨܶܐ܆ ܘܠܝܬ ܡܰܢ ܕܥܠ ܗܕܐ ܒܳܨܶܐ܆

ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܒܥܐ ܬܘܪ̈ܨܐ܆ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܓܘܥ ܠܐ ܬܨܶܐ܆

ܘܡܬܥܕܠ ܘܠܝܬ ܕܡܦܰܨܶܐ܆ ܘܫܳܬܩ ܠܗ ܘܝܳܗܶܒ ܚ̈ܨܐ܀

(ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܪܕܘܼܬܢ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܚܕܬܐ)

(من كتاب ادبنا السرياني الحديث)