ܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܢܨܝܚܬܐ ܚܶܣܢܳܐ ܥܫܝܢܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐعينورد المحصنة عنوان صمود وعنفوان :

ܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܢܨܝܚܬܐ ܚܶܣܢܳܐ ܥܫܝܢܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ
Matta Roham
‏٢٢ يناير‏،
ܥܕܪ ܒܬܘܪܓܡܐ ܡܠܦܢܐ ܡܫܡ ܝܘܚܢܢ ܣܐܦܓܝ ـ ܐܠܡܐܢܝܐ
ܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܢܨܝܚܬܐ ܚܶܣܢܳܐ ܥܫܝܢܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ
ܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܡܫܬܡܗܐ ܟܬܒܐܝܬ ܥܺܝܢ ܘܰܪܕܳܐ ، ܘܣܘܳܕܐܝܬ ܥܺܝܘܰܪܕܳܐ. ܢܦܠܐ ܒܡܕ̈ܢܚܝ ܡܕܝܢܬ ܡܕܝܕ . ܘܪܚܝܩܐܗ̱ܝ ܡܢܗܿ ܡܬܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܥܝ̣̈ܢ ܒܪܓܠ ، ܘܫܒܒܬܗ̱ܝ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܡܙܝܙܚ ܘܟܦܪܙܶܐ ܕܒܝܢܬܗܝܢ ܩܝܡܐ ݂
ܫܡܐ ܕܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܡܐܪܙ ܠܡ ܕܡܝ̈ܶܝܗܿ ܫܦ̈ܝܢ، ܘܡܨܝܐ ܠܢ ܠܡܣܬܟܠܘ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܥܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܬܢܢ ܠܐ ܫܟܝܚ ܒܗܿ ܥܝܢܐ ، ܕܟܒܪ ܝܒܫܰܬ݀ ܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܠܐ ܝܕܝܥܐ.
ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܚܕܒܫܒܐ ، ܥܪܒܐܝܬ ܣܘܟܠܗ ܥܒܕܐܠܚܕ ܘܠܬܝܢܐܝܬ Dominik ، ܥܕܬܐܗ̱ܝ ܪܝܫܝܬܐ ܒܩܪܝܬܐ ܕܚܣܢܗܿ ܙܥܘܪܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗ ܥܡܘܖ̈ܐ ܐܟ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܒܙܒܢ̈ܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܘܕܢܣܝܘ̈ܢܐ.
ܘܐܝܬ ܒܗܿ ܬܘܒ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܚܠ̈ܦܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܡܢ ܠܥܠ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܒܓܘܗܿ ܗܝ̈ܟܠܐ ܕܡܪܝ ܗܓܠܝ، ܡܪܝ ܫܠܝܛܐ ܘܝܠܕܬܐ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ Simonia، ܘܥܕܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܡܪܬܝ ܝܘܠܝܢܐ ܘܒܪܒܪܐ. ܘܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ، ܘܚܒܝܫܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ، ܘܕܝܪܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ. ܘܐܬܝܕܥܬ ܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܒܩܘܡܐ ܕܝܠܗܿ ܕܒܐܦܝ̈ ܓܰܝܣܐ ܕܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܒܙܒܢ ܣܝܦܐ ܕܫܢܬ 1915. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܠ ܪܡܬܐ ܥܠܝܬܐ ܐܬܒܢܝܬ ܘܥܕܬܗܿ ܡܚܣܢܬܐ ܐܝܬܝܗܿ، ܗܘ̣ܬ݀ ܒܝܢܬ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܡܝܬܪܐ ܠܟܠܗܝܢ ܝܩܪ̈ܬܐ ܒܙܒܢ ܣܝܦܐ.
ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܐܝܬܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܐ ܚܕܪܝ ܐܠܦ ܢܦܫ̈ܬܐ ܩܕܡ ܩܪܒܐ ܩܕܡܝܐ ، ܐܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܕܬܪܥ ܘܬܩܒܠ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܥܪ̈ܩܝ ܡܢ ܪܕܘܦܝܐ ܘܣܝܦܐ ܕܓܝܣܐ ܥܘܬܡܢܝܐ ܘܥܡܗܘܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܩܘܪ̈ܕܝܐ ܕܢܣܝܘ ܕܢܟܒܫܘܢ ܠܩܪܝܬܐ ܡܬܚܐ ܕܫܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܐܠܐ ܐܫܦܠܘ ܒܗܕܐ ܘܠܐ ܐܟܫܪܘ.
ܘܒܥܐ ܓܝܣܐ ܕܥܘܬܡܢ̈ܝܐ ܫܝܢܐ ܥܡ ܝܩܪ̈ܬܐ ܕܐܬܓܘ̈ܣܝ ܒܩܪܝܬܐ ܒܬܢܘܝ ܕܢܫ̈ܠܡܢ ܠܗ ܠܙܝܢܐ ܕܝܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܠܐ ܩܒܠ̈ܝ ܝܩܪ̈ܬܐ ܕܢܫܠ̈ܡܢ ܠܙܝܢܐ ، ܘܒܠܚܘܕ ܩܒܠ̈ܝ ܠܫܝܢܐ ܟܕ ܙܝܢܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܢܩܘܐ ܥܡܗܝܢ. ܐܬܪܥܝ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܘ̈ܬܡܢܝܐ ܒܗܕܐ ، ܘܗܘܐ ܫܝܢܐ ܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܝܩܪ̈ܬܐ ܕܒܥ̣ܰܝ̈ܝܢ ܕܗܢܐ ܫܝܢܐ ܢܗܘܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ( ܫܶܝܟ̥ ܦܰܬܚ ܐܰܠܠܰܗ ) ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܚܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܨܘܪܬ ܫܶܝܟ̥ ܦܰܬܚ ܐܰܠܠܰܗ ܬܠܝܐܗ̱ܝ ܒܨܰܠܳܐ ܕܐܪ̈ܚܐ ܕܒܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܒܡܪܕܝܢ.
ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܩܒܠܘ ܒܠܒܐ ܪܘܝܚܐ ܠܟܠܗܝܢ ܝܩܪ̈ܬܐ ܕܐܬܬܘ̈ܬܒܝ ܒܥܝܢ̱ܘܪܕܐ، ܘܫܘܬܦܘ ܐܢܝܢܒܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܐܦܢ ܕܙܥܘܖ̈ܝܢ ܗ̱ܘܘ . ܘܕܒܪܘ ܬܚܪܙܬܐ ܕܢܛܪܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܓܘ̈ܣܢܐ ܒܓܢ̱ܒܪܘܬܐ ܘܢܨܝܚܘܬܐ. ܘܒܪܝܫܗܘܢ ܐܝܬܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܐ ܩܢܛܪܘܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܓܠܠܘ ܫܒܐ. (ܣܒܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܐܒܠܚܕ ܓܠܠܘ ܫܒܐ) ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܕܝܢ ܥܡܗ ܒܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܢܨܝܚܐ ܚܒܪܗ ܕܡܢ ܩܪܝܬܐ ܫܒܒܬܐ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܘܢܨܝܚܐ ܡܣܥܘܕ ܡܙܝܙܚܝܐ.
ܘܟܕ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܒܙܒܢ ܦܪ̈ܢܫܝܐ ܐܬ̣ܐ ܠܗܘܝܐ، ܐܫܩܠ ܢܨܝܚܐ ܓܠܠܘ ܫܒܐ ܥܡ ܝܩܪ̈ܬܐ ܡܢ ܥܝܢ̱ܘܪܕܐ ܠܡܕܝܢܬ ܩܡܫܠܝ ܠܡܥܡܪ ܒܗܿ. ܘܒܝܕ ܚܟܡܬܗ ܘܠܒܝܒܘܬܗ ܐܬܡܨܝ ܕܢܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܒܝܬ ܐܪܘܥܘܬܐ ܪܒܐ ܕܡܥܕܪ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܠܝܩܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܡܚܝ̣̈ܠܐ . ܘܐܦ ܐܪܥ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܠܪ̈ܝܫܝ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ ܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ.
ܐܠܐ ܓܠܘܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܢ ܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܗܘܬ݀ ܒܝܢܬ ܫܢܬ 1970ܘ 1990 ܠܐܦܝ̈ ܐܘܪܝܦܝ (ܐܠܡܢܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ) ܘܐܡܪܝܟܐ.
ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܥܝܢܘܪܕܐ ܝܨܦܘ ܕܩܪܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܚܕܬܘ ܠܥܕ̈ܬܗܿ، ܘܒܢܘ ܒܗܿ ܒܢܝ̈ܢܐ ܘܒ̈ܬܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܡܢܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܢ ܓܒܪ̈ܐ ܗܦܟܘ ܠܥܺܝܢ̱ܘܰܪܕܳܐ ܐܠܐ ܕܪܐ ܚܕܬܐ ܩܘܝܘ ܒܓܠܘܝܘܬܐ.
ܣܘܟܝܢ܆ ܐܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܝܬܝܪ ܥܠ ܥܝܢܘܪܕܐ، ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܣܦܘܬܢܝܐ ، ܕܢܬܟ̈ܬܒܢ ܘܠܐ ܢܬܛܫ̈ܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܒܕ̈ܢ
Matta Roham
‏٢٢ يناير‏،


عينورد المحصنة عنوان صمود وعنفوان :
تقع عينورد (عين ورد ،. ܥܝܢ ܘܪܕܐ عينوردو بالسريانية ، و ” عيوردو ” بلهجة طورعبدين ، وبالتركية Gülgöze ) في جبال طورعبدين السريانية شرق مديات على مسافة ساعتين على الأقدام ، وما بين قريتي مزيزاح وكفززي .
إسمها يدل على نقاء مياهها . رغم أنك تستنتج من تسميتها وجود عين ماء فيها ، لكنه لا وجود للعين حالياً ، وعلى الأرجح أن العين جفت في فترة سابقة غير معلومة .
تعتبر كنيسة مار حاد بشابو ( مار عبدالأحد بالعربية ، دومينيك باللاتينية) الكنيسة المركزية في القرية . وهي عبارة عن حصنن صغير يحتمي فيه الأهالي في أيام الشدة والاضطهاد .
وفي القرية كنائس أخرى باسم : السيدة العذراء مريم ، مار برصوم ، مارت شموني ( أي القديسة سيمونيا ) ، والقديستين مارت برباره ومارت يوليانا .
إشتهرت عينوردو بصمودها بوحه العثمانيين في مذابح سيفو 1915 . ولأنها تقع على مرتفع جبلي عال وكنيستها محصنة جيداً ، فكانت من أفضل القرى السريانية في طورعبدين للجوء الأهالي إليها أثناء المذابح .
كان عدد سكانها حوالي ألف نسمة قبل الحرب العالمية الأولى ، لكنها إستقبلت آكثر من عشرة ألآف نسمة من الأهالي الفارين من الاضطهاد . تمّ حصارها حوالي 60 يوماً وهي صامدة بوجه المعتدين ، إلى أن يئس العدو وطلب صلحاً بتسلم الأهالي سلاحهم . رفض الأهالي تسليم السلاح ، وأكدوا على الصلح بدون التخلي عن سلاحهم . قبلت السلطة العثمانية الصلح ، لكن الأهالي لم يثقوا بها ، فطلبوا أن يكون الصلح بضمانة الشيخ فتح الله ، وهو صديق وفيٌّ للسريان . وتقديراً للشيخ فتح الله ، فإن صورته ما زالت معلقة في صالة الاستقبال في دير الزعفران .
استقبل السريان في عينوردو الاهالي بقلب واسع ، وشاركوهم الطعام والشراب رغم قلته ، وأداروا خطط الدفاع عن وجود الجميع بشجاعة نادرة ، وكان على رأسهم الزعيم السرياني البطل كلو شابو ( وهو جد نيافة أخينا مار يوليوس عبدالاحد ملكي كلو شابو ) . وشاركه في العمل البطولي صديقه من القرية المجاورة الوجيه السرياني البطل مسعود المزيزحي .
مع تشكيل دولة سوريا الحديثة أثناء الانتداب الفرنسي ، إنتقل الزعيم كلو شابو الى القامشلي ليستقر فيها مع عدد كبير من أهالي عينورد . وبفضل حكمته وجرأته ، فرض نفسه وجيها بارزاً من وجهاء القامشلي ، وكانت له مضافة كبيرة تقصدها الأهالي وأصحاب الحاجة ، ويزورها شيوخ العشائر وكبار شخصيات المجتمع . وأما النزوح الكبير عن عينورد فكان ما بين 1970 و 1990 ، إذ هاجر أهلها الى أوروبا (وبشكل خاص الى ألمانيا) ، وأمريكا .
إعتنى السريان العينورديون بقريتهم فرمموا كنائسهم وشيدوا مبانٍ حديثة . رجع قسم من الرجال إلى عينورد ، ولكن الجيل الجديد مستقر في بلاد المهجر .
حبذا لو جُمِعت معلومات من الأهالي لكتابة التاريخ الشفوي ل (عينورد ) قبل أن يضيع . يرجى تدوين أية معلومة لانها ستكون مرجعا يوما ما .
Matta Roham
‏٢٢ يناير‏،