ܡܝܛܪܘܦܠܝܛܐ ܐܣܚܩ ܣܐܟܐ – المطران اسحق ساكا

ܡܝܛܪܘܦܠܝܛܐ ܐܣܚܩ ܣܐܟܐ – المطران اسحق ساكا

وُلد في قرية برطلّي العراقية عام 1931 وتلّقى دروسه الابتدائية ومبادئ العلوم الدينية واللغة السريانية في قريته. وفي عام 1948 التحق بالاكليريكية في الموصل ونال دبلومها بتفوّق عام 1952 وتعيّن للتعليم فيها لمدة 3 سنوات، تعيّن بعدها مديراً لمدارسنا في الحسكة لمدة 5 سنوات مثمرة. وفي عام 1962 عُهدت اليه إدارة الاكليريكية التي قد انتقلت الى زحلة اللبنانية

وظل في هذا الموقع لغاية عام 1968 وفي عام 1969 أوفده البطريرك يعقوب الثالث الى الهند  معتمداً بطريركياً، إلا أنه لظروف صحيّة لم يتمكن من البقاء في الهند سوى اسابيع قليلة، فتعّين رئيساً لدير مار متّى بجوار الموصل، ولمدة 10 سنوات خدم الدير المذكور بتفانٍ، وبعد إرتقاء قداسة البطريرك زكّا الاول عيواص السدّة الرسولية استدعاه ورسمه مطراناً معاوناً بطريركياً في 22/2/1981 وسمّاه (سويريوس)، وفي عام 1987 تعيّن محاضراً في الاكليريكية الحديثة في الموصل، وما زال عمله.وكان البطريرك أفرام الاول برصوم قد رسمه عام 1945 شماساً قارئاً في برطلّي قريته، والمطران بولس بهنام أفودياقوناً عام 1953 في الموصل، وفي سنة 1958 رسمه المطران اسطاثيوس قرياقس شماساً أنجيلياً وألبسه الأسكيم الرهباني وذلك في كاتدرائية مار جرجس بالحسكة، وفي عام 1961 رسمه المطران طيمثاوس يعقوب كاهناً في دير مار متّى.

لنيافة المطران ساكا قلم سيّال ومعطاء، وقد رفد المكتبة السريانية الحديثة بمجموعة من المؤلفات المفيدة هذا اهمها:

 1. التعاليم الدينية التاريخية للمادرس
 2. الإله المتجسد
 3. تفسير القداس بحسب مفهوم الكنسية السريانية
 4. الاسرار السبعة، بلأشتراك مع البطريريك مار سويريوس زكّا الاول عيواص
 5. تاريخ دير مار متّى
 6. ابحاث لاهوتية هامة
 7. سلسلة كتب (السريان ايمان وحضارة)
 8. نشر مختارات من ديوان الشاعر القس يعقوب ساكا بعد أن قدّم له
 9. نشر قصائد مختارة للخوري الياس اشعيا مع مقدمة له
 10. كتاب (شمعة السريان) حياة قداسة سيدنا البطريرك زكّا الاول عيواص
 11. كتاب كنسيتي السريانية
 12. كتاب نينوى وآرام – أو المطران بولس بهنام

هذا بالاضافة الى مقالات عديدة نشرت في مجلاتنا ومجلات اخرى تناولت مختلف المواضيع العلمية والادبية والتاريخية واللغوية، اما لغته السريانية فأنيقة، ذلك أن حذق اصولها وآدابها وفاز منها بالقسط الاجزل، وأما شعره فرشيق ومتين.

وهنا يتحدّث عن مديره المثلث الرحمة المطران بولس بهنام: ويليه نبذة من اشعاره.

ܠܶܥܙܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

ܠܥܙܐ ܕܝܫܘܥ . ܠܥܙܐ ܕܥܕܬܐ . ܠܥܙܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܠܥܙܐ ܕܝܫܘܥ ܕܦܪܫܟ ܘܩܕܫܟ ܒܕܝܠܗ ܦܘܡܐ:

ܘܥܒܕܟ ܠܥܙܐ ܡܩܕܫܐ ܡܒܪܟܐ ܕܠܝܬ ܦܚܡܐ:

ܐܦ ܘܫܠܝܚ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗ̱ܘܘ ܒܓܢܣܐ ܘܫܡܐ:

ܒܪܟܘܟ ܗܕܪܘܟ ܕܒܟ ܐܟܪܙܘ ܗ̱ܘܘ ܣܒܪܬܐ ܠܥܠܡܐ܀

ܡܟܝܠ ܫܳܘܶܝܬ ܠܟܠ ܩܘܠܣܐ ܠܟܠ ܪܘܡܪܡܐ:

ܘܬܗܘܐ ܡܛܟܣܬܐ ܒܝܢܬ ܠܥ̈ܙܐ ܒܣܕܪܐ ܩܕܡܐ:

ܣܘܪܝܝܘܬܐ ܕܚܬܝܪܐ ܒܟ ܓܒܝܢܐ ܡܪܝܡܐ:

ܘܒܕܡܘܬ ܢܓܐ ܕܡܨܒܬܬ ܠܗ̇ ܒܪܝܫܗ̇ ܣܳܝܡܐ܀

ܠܥܙܐ ܕܥܕܬܐ ܒܟ ܡܩܪܒܝܢܢ ܨܠܘܬܐ ܘܨܘܡܐ:

ܘܡܫܡܫܝܢܢ ܠܐ̱ܪ̈ܙܐ ܣܓܝܕ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ:

ܒܟ ܗ̱ܘ ܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝ ܫܘܒܚܐ ܪܬܡܐ:

ܘܠܥܙܐ ܕܢܘܟ݂ܪܝ ܣܟ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܐܦܠܐ ܫܠܡܐ܀

ܐܦܪܝܡ ܕܐܘܪܗ̇ܝ ܘܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܘܟܠܗ ܬܓܡܐ:

ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ ܫܒܝ̈ܚܝ ܪܘܫܡܐ:

ܐܘܪܒܘ ܝܩܪܘܟ ܘܢܨܚܘܟ ܒܡܠܬܐ ܘܐܦ ܒܣܝܳܡܐ:

ܘܩܕܡ ܫܘܒܚܟ ܐܕܠܩܘ ܢܘܗܪ̈ܐ ܘܐܥܛܪܘ ܦܝܪܡܐ܀

ܠܥܙܐ ܕܐܘܡܬܐ ܠܥܙܐ ܕܥܦܪܐ ܘܕܐܒܐ ܘܐܡܐ:

ܫܪܒܟ ܚܒܝܒ ܘܕܐܗܘܐ ܠܐܚܪܝܢ ܪܒܐ ܗ̱ܘ ܡܘܡܐ:

ܘܡܛܠ ܪܚܡܬܟ ܝܳܬܝ ܡܩܪܒ ܐ̱ܢܐ ܕܒܚܐ ܫܰܠܡܐ܀

ܢܦܫܝ ܕܘܝܬܐ ܗܐ ܐܣܝܪܐ ܒܪܚܡܬ ܛܘܗܡܐ:

ܕܡܢܗ̇ ܣܳܝܩܐ ܪܒܘܬ ܫܘܒܚܐ ܘܗܕܪܐ ܪܡܐ:

ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܬܠܝܐ ܒܚܘܒܟ ܐܝܟ ܕܠܪܚܘܡܐ:

ܘܐܢܗܘ ܕܬܩܦ ܠܣܛܪ ܡܢܟ ܬܗܘܐ ܚܪܡܐ܀

ܐܚ̈ܐ ܫܘܡܥܘܢܝ ܒܪܘܚܐ ܕܚܘܒܐ ܘܕܠܘܚܡܐ:

ܘܢܕܚܘܩ ܡܢܢ ܐܟܬܐ ܘܣܕܩܐ ܐܦ ܘܚܣܡܐ:

ܚܢܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܪܘܚܐ ܘܕܡܐ ܘܒܣܪܐ ܘܓܪܡܐ:

ܚܢܢ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܒܓܢܣܐ ܘܛܘܗܡܐ ܘܥܦܪܐ ܘܫܡܐ܀

ܐܢܗܘ ܕܢܹܚܶܐ ܒܚܘܒܐ ܟܠܢ ܐܦ ܒܫܠܡܐ:

ܘܒܚܕܐ ܪܘܚܐ ܢܫܪܐ ܩܛܪ̈ܝܢ ܒܗܘܢܐ ܘܚܟܡܐ:

ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬ ܠܢ ܣܒܪܐ ܛܒ ܒܣܝܡܐ:

ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܬܠܬܝܢ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ܀

 

ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ

ܡܢ ܪܝܫ ܛܘܗܡܢ ܐܒܘܢ ܐܪܡ ܗܰܘ ܫܝܡܝܐ:

ܗܘܐ ܝܘܒܠܐ ܕܥܡ̱ܡܐ ܕܝܠܢ ܐܪܡܝܐ:

ܗܰܘ ܕܐܬܛܒܒ ܒܡܗܝܪܘܬܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ:

ܘܐܫܬܡܗ ܗ̱ܘܐ ܒܪܒܘܬ ܚܟܡܬܐ ܘܗܘܢܐ ܓܐܝܐ܀

ܟܕ ܐܒܗ̈ܝܢ ܛܥܡܘ ܚܠܝܘܬܐ ܗܳܝ ܕܣܒܪܬܐ:

ܘܩܒܠܘ ܪܘܫܡܐ ܗܰܘ ܡܰܚܝܢܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ:

ܫܩܠܘ ܗ̱ܘܘ ܠܫܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܚܕܬܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ:

ܐܝܟ ܕܡܫܬܡܗܝܢ ܗ̱ܘܘ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ܀

ܒܒܝܠ ܘܢܝܢܘܐ ܘܐܦ ܣܘܼܪܝܐ ܘܗܳܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ:

ܐܬܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܪ̈ܡܝܐ ܗܐ ܡܢ ܕܪ̈ܝܢ:

ܛܶܒ̈ܐ ܕܙܒܢ̈ܐ ܘܫܪ̈ܟܐ ܕܕܪ̈ܐ ܗܟܢ ܡܫܪܝܢ:

ܕܐܪܡܝܘܬܐ ܐܡܐ ܕܡܠܟܝ̈ܢ ܘܕܓܢ̱ܒܪ̈ܝܢ܀

(ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܕܬܐ ܠܡܠܦܢܐ ܘܫܡܫܐ ܐܘܓܝܢ ܡܢܘܦܪ  ܒܪܨܘܡܐ) 1991 ܒܝܪܘܬ – ܠܒܢܢ

(من كتاب ادبنا السرياني الحديث للاستاذ والشماس اوكين منوفر برصوم) 1991 بيروت – لبنان