ܠܶܥܙܳܐ ܕܺܝܠܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ لغتنا الحلوة

قصيدة شعرية نظمتها بلغتي السريانية الأم والتي كنت قد ألقيتها في احدى مهرجانات اللغة السريانية في القامشلي وتحدثت فيها عن حال وواقع لغتي السريانية المريضة والتي دواء علاجها بيد ابنائها وشفاؤها الحتمي مضمون بارادتهم وأنني إذ أنقلها لكم مدونة بالحرف السرياني وكذلك بالحرف اللاتيني ليتمكن من ليس لديه أحرف سريانية على جهازه ليقرأها بالحرف اللاتيني . هذا وقد قمت بترجمتها للعربية بتصرف لزيادة معرفة مضمونها وذلك على الشكل التالي :
ܠܶܥܙܳܐ ܕܺܝܠܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ
ܠܶܥܙܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡܳܐ
ܒܰܝܢܳܬ݂ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܒܡܰܣܰܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܛܺܝܡܳܐ
ܒܠܶܒܰܢ ܚܾܘܒܳܟ݂ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ
ܒܟܾܠ ܦܢܺܝܬ݂ܳܐ ܫܡܳܟ݂ ܗܘ ܚܬ݂ܺܝܡܳܐ ܘܥܰܠ ܟܾܠ ܫܾܘܥܳܐ ܗܘ ܪܫܺܝܡܳܐ
ܟܾܠܗܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܥܪܺܝܡܳܐ ܡܰܢ ܗܘ ܕܫܰܦܠܳܟ݂ ܠܰܫܚܺܝܡܳܐ
ܡܾܘܢ ܟܘܾܪܗܳܢܳܐ ܐܰܠܺܝܡܳܐ ܦܓܰܥ ܒܳܟ݂ ܒܓܶܕܫܳܐ ܛܳܒ ܟܬܺܝܡܳܐ
ܐܰܪܰܐ ܓܕܳܟ݂ ܗܘ ܛܠܺܝܡܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܗܳܟ݂ܰܢ ܬܰܡܺܝܡܳܐ
ܐܝܢܳܝܘܾܬ݂ܳܟ ܠܺܝ ܡܫܺܝܡܳܐ ܘܟܾܠ ܪܶܥܝܳܢ ܒܳܟ݂ ܐܰܢܬ ܫܓ݂ܺܝܡܳܐ
ܠܢܰܘܨܾܘܝ̈ܰܝܟ ܓܐܪܳܐ ܣܡܺܝܡܳܐ ܘܠܣܐܢܰܝ̈ܟ ܡܰܘܬܳܐ ܓܙܺܝܡܳܐ
ܥܠܰܝܟ ܐܶܒܟܶܐ ܒܩܳܠܐܳ ܪܬ݂ܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܟܝܳܢܳܐ ܓܙܺܝܡܳܐ
ܐܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ
ܕܐܰܟܶܒ ܠܓܾܘܫܡܳܟ݂ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܘܫܰܒܩܶܗ ܐܰܟ݂ ܓܰܠܩܳܐ ܟܬܺܝܡܳܐ
ܘܡܰܢ ܠܶܗ ܛܢܳܢܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܾܘܬ݂ ܠܶܒܳܐ ܛܡܺܝܡܳܐ
ܕܰܢܒܰܣܡ ܠܫܾܘܚܢܳܟ݂ ܕܡܺܝܡܳܐ ܐܳܘ ܚܰܠܝܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܛܺܝܡܳܐ
ܘܡܰܢ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܰܢ ܫܰܚܠܶܦ ܠܟܺܐܡܳܐ
ܘܚܰܠܶܦ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܐܰܟ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܦܪܺܝܡܳܐ
ܟܒܰܪ ܙܰܒܢܳܐܕܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ ܚܙܺܝܡܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܠܳܟ݂ ܒܓܾܘܒܳܐ ܚܬ݂ܺܝܡܳܐ
ܘܰܫܠܰܚ ܡܶܢܳܟ݂ ܠܰܐܟܠܺܝܡܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢܳܟ݂ ܢܰܚܬܳܐ ܙܡܺܝܡܳܐ
ܘܳܝ ܠܳܟ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܠܺܝܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܰܝܟ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܫܓ݂ܺܝܡܳܐ
ܘܳܝ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܢܩܡܳܐ ܟܪܺܝܡܳܐ ܕܰܒܝܰܨܪܳܢܾܘܬ݂ܳܐ ܚܬ݂ܺܝܡܳܐ
ܐܶܢ ܒܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܙܺܐܛܺܝܡܳܐ ܠܶܫܳܢ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܣܟܺܝܡܳܐ
ܘܰܒܫܾܘܠܳܡ ܡܺܐܡܪܰܝ ܣܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ
ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܒܠܶܥܙܰܢ ܛܥܺܝܡܳܐ ܐܰܟ݂ ܐܳܡܾܘܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ
ܕܠܶܗ ܫܳܘܶܐ ܡܰܡܠܐ ܣܺܝܡܳܐ ܠܶܫܳܢ ܣܾܘܪܝܳܝܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ
ܥܰܒܕ ܐܰܠܐܰܚܕ ܟ݂ܐܓ݂ܘ
L3zo dilan basimo
L3zo dilan basimo 3al leban sagi r7imo
bainoth le3ze 8adimo bmasato laet leh 6imo
bleban 7oubokh 7amimo oya8ir men dahbo osimo
bkhoul fnitho chmokh ho 7thimo o3al koul cho3o hou rchimo
koulhon yod3in lokh 3rimo man hou dchaflokh lach7imo
moun kourhono alimo fga3 bokh bgedcho 6ob ktimo
ara gadokh ho 6limo dahoait hokhan tamimo
ainoyoutho5 li mchimo okoul re3yon bokh at chgimo
lnasouyayk gero smimo oalsonayk maoto gzimo
3laek ebke b8olo rthimo 3al dahoait kyono gzemo
marli aekao 7akimo dmase kibo 7amimo
dakeb lgochmo5 a6imo ochab8eh a5 gal8o ktimo
oman leh 6nono 7amimo o3achinoth lebo 6mimo
danbasem lch7naik dmimo 2o 7alyo ya8ir 6imo
oman leh re3yono 7limo dne7ze man cha7lef lkimo
o7alef kyoneh a6imo o3abdeh a5 8aiso frimo
kbar zabno dithao 7zimo armi lo5 bgoubo 7thimo
oachla7 menokh laklimo nsab menkh na7to zmimo
oi lokh zabno alimo d2ithaek bachroro chgimo
oi lokh men ne8mo krimo dabysronoutho 7thimo
en bokh nehoe zi6imo lechon chafir askimo
oabcholom mimrai simo 2ith li sabro 7amimo
demalel ble3zan 63imo a5 omouno 7akimo
dleh chooe mamlo simo lechon soryoyo r7imo
Abdulahad Khajo
الترجمة للعربية
لغتنا الحلوة
يا لساننا (لغتنا ) الحلو والمحبوب على قلوبنا كثيرا
أنت الأقدم بين الألسن وفي الميزان لا تقدر بثمن
حبك حار في قلوبنا وهو الأغلى من الذهب والفضة
في كل مكان اسمك مطبوع وعلى كل صخرة منحوت ومرسوم
الكل يعرفك بأنك عظيم من يا ترى الذي أضعفك لتصبح بسيطا
ما هو المرض الأليم الذي صادفك بقذارة
هل هو حظك المشؤوم حتى أصبحت هكذا ضعيفا
أحوالك ووضعك يؤلمني وكل تفكيري بك مشغول
الى من غلبوك سهم مسموم ولمبغضيك موت محتوم
عليك ابكي بصوت مهموس بعد أن أصبحت كائنا محطما
قل لي أين هو الطبيب الذي بامكانه أن يشفيك من مرضك
الذي أوجع جسمك الصلب وتركه كما المخزن التالف
من يا ترى له الغيرة الوقادة وقوة القلب الجريء الصلب
ليشفي جراحك الدامية يا حلو ويا غالي الثمن
يا ترى من له فكرا سديدا ليرى من الذي بدل الثريا
من الذي بدل طبيعتها الثابتة وجعلها كالخشب المحطم
يمكن هو الزمن هو الذي حولك وألقى بك في حفرة مغلقة
وخلع عنك الوشاح وأخذ منك ثوبك الموشى
الويل لك أيها الزمن الغدار أنك في الحقيقة باطل
الويل لك من الانتقام المحتوم الذي في الهوى والعشق مختوم
في ختام قصيدتي المنظومة لي رجاء وأمل حار
أن اتكلم بلساني الطيب كمثل مهني حاذق حكيم
لأنه يستحق الكلام الموزون لساني السرياني المحبوب
عبد الأحد خاجو