ܟ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܡܰܬܰܝ ܟܽܘܢܰܐܛ – الخوري متى كوناط

ܟ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܡܰܬܰܝ ܟܽܘܢܰܐܛ

الخوري متى كوناط

1860-1927

كنيستنا في الهند كما هو معلوم كنيسة ناشطة، واتعاب آبائنا هناك معروفة، ومعروف ايضا أنها أخذت كل ما لدى كرسينا الأنطاكي العريق من تراث، وفي مقدّمة ذلك الايمان القويم والطقوس على أنواعها وتعاليم ومؤلفات الآباء بالسريانية. إلا أنني سأسلّط الاضواء على مثال واحد فقط، لعب دوراً في تاريخ الكنيسة السريانية في الهند في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكان من أساطين اللغة السريانية.

وُلد متى كوناط في بلدة (بامبا كودا) عام 1860 وأخذ عن عمه المطران يوليوس كوركيس راعي أبرشية (طومبون) فتضلّع من السريانية حتى صار عَلَماً من أعلامها كما درس العلوم الدينية، وكان في الثالثة والعشرين عندما رُسم قسّاً وتعّين معلماً للغة السريانية والعلوم الدينية العالية في اكليريكيتنا الكبرى في (كوطيم) حيث قرأ عليه عدد من الشمامسة، وعندما زار المثلّث الرحمة البطريرك بطرس الرابع الكنيسة في الهند في نهاية القرن الماضي منحه لقب (ملفان ملبار) نظراً لعلوّ كعبه في اللغة السريانية وآدابها، وعندما وقع الشقاق الكنسي المؤسف في الهند، ترك دعاة الانفصال وأنشأ في بلدته مدرسة اكليريكية تصدّر للتعليم فيها، كما أسّس مطبعة سريانية نشرت معظم طقوسنا السريانية باللغتين السريانية والمليالم، وأصدر مجلّة بالسريانية سمّاها (ܣܝܡܬ ܚܝ̈ܐ – كنز الحياة) – أقيم خورياً عام 1926 وتوفي عام 1927 – قال عنه البطريرك يعقوب الثالث في كتابه (تاريخ الكنيسة السريانية الهندية) ص383 (كان رحمه الله عالماً، ملفاناً، ورعاً، غيوراً على مصالح الكرسي الرسولي… الّف بالسريانية نبذتين في تاريخ الكنيسة الملبارية وكتاب غراماطيق ورسائل وأبحاث طلّية في معتقدات الكنيسة السريانية).

اشار اليه القس يعقوب ساكا في قصيدة مدح فيها اربعة مطارنة في الهند هم: اوسطاثيوس صليبا البشيري المعتمد البطريركي في الهند ومار كيرلس رئيس الجمعية التبشرية ومار سويريوس الكنعاني ومار اثناسيوس بولس مطران انكمالي، وذلك في بيتين أفرزهما للاب كوناط هذا نصّهما:

ܥܠ ܕܝܢ ܡܝܬܪܐ ܗܰܘ ܛܥܡܢܐ ܡܢܐ ܐܡܪ:

ܟܗܢܐ ܡܬܝ ܡܠܦܢ ܟܘܢܰܛ ܡܠܶܐ ܙܗܝܘܬܐ:

ܫܠܝܚܐ ܙܥܘܪܐ ܕܕܡܐ ܠܦܘܠܘܣ ܒܟܪܘܙܘܬܐ:

ܡܫܡܗܐ ܛܒܝܒܐ ܕܢܝܚܐ ܓܠܝܚܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ܀

ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܝܠܝܦ ܘܰܡܕܳܩ:

ܘܗܢܘܢ ܚܟܡܘܗܝ ܠܚܝ̈ܐ ܘܐܬܡܠܝ ܗܝܡܢܘܬܐ:

ܘܠܘܬܗ ܗܘ ܫܪܪܐ ܘܩܘܫܬܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ:

ܘܰܡܠܶܐ ܛܢܢܐ ܘܕܳܡܶܐ ܠܐܪܝܐ ܒܬܩܝܦܘܬܐ܀

هذه نبذة من نثره، هو في الواقع مقدّمة كتاب حسايات اسبوع الآلام بالسريانية، وهو اول كتاب نشر في مطبعته الشهيرة:

ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܩܕܡ ܐܝܩܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ:

ܠܩܘܝܳܡ ܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܘܥܳܠܡܝܢܝܐ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܡܢܚܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܗܘ ܓܘܪܓܝܣ ܕܫܠܝܛ ܕܝܠܝ ܘܡܠܦܢܐ ܕܒܘܪܘܬܝ ܒܰܥܒܳܕܐ ܗܢܐ ܘܒܝܘܠܦܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܡܪܒܝܢܐ ܕܛܠܝܘܬܝ: ܐܬܬܝܬܝܰܬ ܡܛܒܥܬܐ ܗܕܐ ܚܕܬܐܝܬ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܝ: ܘܐܬܥܒܕܘ ܘܐܬܬܩܢܘܡܐܢܝ̈ܗ̇: ܘܐܫܬܡܗܰܬ ܡܛܒܥܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܒܗ ܒܫܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬ ܚܣܝܘܬܗ ܡܫܡܗܬܐ: ܘܐܬܕܒܪܘ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗ̇ ܘܠܡܲܚܣܢ ܐܬܚܬܡ ܒܗ̇ ܗܢܐ ܚܕ ܙܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܟܬܒ̈ܐ ܥܕܡܫ܀

ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡܛܒܥܬܐ ܗܕܐ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܗܪܟܐ: ܗܘ̈ܝ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܡܶܠܟܐ ܘܒܝܨܝܦܘܬܐ ܘܒܡܦܣܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܝܘܣܦ ܟܠܳܢܳܝ ܐܝܩܪܐ ܪܝܫ ܟܢܘܫܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܝܠܝܒܰܪ ܘܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̄ ܕܐܢܰܓܡܰܠܝ ܘܕܟܘܛܝܡ.

ܘܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̄ ܕܟܢܕܢܰܛ.

ܘܐܒܘܢ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܓܘܓܝܣ ܡ̄ ܕܢܝܪܢܡ ܘܕܛܘܡܦܘܢ܀ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܬܘܟܠܝܢܢ: ܕܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܡܩܒ̈ܠܬܐ ܢܥܒܕ ܪ̈ܚܡܐ ܘܢܕܒܪ ܣܘܥܪܢܐ ܐܟܡܐ ܕܝܐܐ ܕܠܐ ܟܠܝܳܢ܀

ܐܘ ܐܚ̈ܝ ܘܪ̈ܒܢܝ ܡܝܩܪ̈ܐ: ܠܢܝܫܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܢܨܝܚܘܬܗ ܘܡܝܩܪܘܬܗ ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܩܰܕܶܡ ܐܫܬܡܗ: ܗܰܘ ܕܰܐܩܪܒ ܥܡ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ: ܟܝܬ ܡܬܝܘܣ ܠܝܛܐ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܫܲܦܠ ܐܢܘܢ ܘܢܣܒ ܙܟܘܬܐ ܪܒܬܐ ܒܗܕܪܐ ܘܒܫܘܒܚܐ: ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܒܘܟܪܐܝܬ ܐܬܚܬܡ ܡܢ ܒܨܝܪܘܬܝ ܘܐܬܩܪܒ ܒܐܝܩܪܐ ܩܕܡ ܢܨܝܚܘܬ ܩܕܝܫܘܬܗ: ܘܢܗܘܐ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܒܪܟ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܘܒܒܥܘ ܡܢܟܘܢ ܕܐܢ ܬܫܟܚܘܢ ܦܘܕ̈ܐ ܬܬܪܨܘܢ ܐܝܟ ܚܟܝܡܘܬܟܘܢ ܘܬܩܪܒܘܢ ܥܠܝ ܨܠܘ̈ܬܐ ܚܠܦ ܨܘܚܝ̈ܬܐ ܕܫܘܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗܝܢ܀

ܡܢ ܡܪܐ ܕܡܛܒܥܬܐ

ܩܫ̄ ܡܬܝ ܡܚܝܠܐ ܕܟܘܢܐܛ

ܡܠܦܢܐ ܕܡܠܝܒܰܪ.

(ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܪܕܘܼܬܢ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܚܕܬܐ)

(من كتاب أدبنا السرياني الحديث)