ܟ݂ܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܐܦܪܝܡ ܣܒܐ – الخوري ملكي افريم سوبو

ܟ݂ܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܐܦܪܝܡ ܣܒܐ – الخوري ملكي افريم سوبو

ܟ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܡܰܠܟܶܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܳܒܳܐ

الخوري ملكي افريم سوبو

1895 – 1979

وُلد في قرية أربو بطور عبدين في 9/5/1895 من أبوين تقيين هما القس أفريم سوبو و ستّو، ومنذ صغره بدت عليه بوادر الذكاء والجرأة، درس في قريته السريانية والعلوم الدينية والالحان الكنسية على يد القس الشهير يشوع تمرزي، وظل يطالع بشغف ويحفظ الاشعار ويتغنّى بها.

 

استدعاه البطريرك الياس الثالث ورسمه في 9/3/1925 كاهناً لنصيبين وقراها فخدم بغيرة واندفاع وشجاعة، فكان ان رقّاه الى كرامة الخورنة في 9/9/1929 وقلّده صليباً تقديراً لخدماته، وبعد نزوح آلاف السريان من تركيا الى سوريا وسواها من البلدان بعد الحرب العالمية الاولى، انحدر الى القامشلي، وكانت هذه البلدة قد بدأت تكبر وتستقطب مئات العائلات السريانية حتى صارت مركزاً هاماً، والخوري ملكي يرعاهم ويهتم باحتياجاتهم الروحية مع زملائه الكهنة وسائر التنظيمات العلمانية.

اشتهر الخوري ملكي بجرأته الأدبية وبمحافظته على قوانين الكنيسة وطقوسها وعاداتها وتقاليدها، ويوم حدثت أعجوبة الميرون في كنيسة مار يعقوب بالقامشلي عام 1936 رتّب بالسريانية طقساً خصّه بهذه العجيبة ووافق البطريرك افرام برصوم على تداوله في كنيسة القامشلي، وكان رغم مشاغله الإدارية الكثيرة يجد وقتاً للمطالعة، وكان بيته اشبه بمنتدى يقصده العشرات من المؤمنيين يومياً، وينتصتون بانشراح الى حديثه الطلي في شتى المواضيع.

رقد بالرب في 31/12/1979 ودفن في كنيسة مار يعقوب النصيبيني في القامشلي.

لغته السريانية جيدة، وكان يخطب بها، كما أنه له مجموعة شعرية نشرها مع سيرة حياته نيافة المطران جورج صليبا في كتاب اسماه(ܡܕܒܪܐ ܕܢܨܝܒܝܢ – برية نصيبين)، وذلك سنة 1984.

وله قصيدة امتدح فيها المطران يوحانون دولباني يوم مر بالقامشلي عام 1947 وهو في طريقه الى ماردين، بعد ارتقائه الى درجة الاسقفية السامية هذا نصها:

ܛܶܒܐ ܕܡܐܬܝܟ ܢܩܫ ܠܗ ܒܐܕ̈ܢܝ ܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ:

ܘܪܘܙܘ ܪ̈ܓܫܝ ܘܡܚܕܐ ܒܚܘܒܟ ܗܘܝܬ ܠܝ ܪܘܝܐ:

ܚܙܝܬ ܠܩܢܘܡܟ ܢܟܦܐ ܘܕܟܝܐ ܘܐܒܗܝܐ:

ܕܳܨܶܬ ܘܪܦܣܶܬ ܒܕܡܘܬ ܥܠܝܡܐ ܕܥܝܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ܀

ܘܪܗܛܶܬ ܠܐܘܪܥܟ ܡܫܒܠܢܐ ܕܢܦܫܝ ܐܒܐ ܕܟܝܐ:

ܕܐܥܦܐ ܡܢܟ ܫܩܠܐ ܕܒܘܪ̈ܟܢ ܐܢܗܘܼ ܕܡܨܝܐ:

ܐܦ ܕܐܩܠܣ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܟ ܐܟܡܐ ܕܘܳܠܝܐ:

ܕܫܳܘܐ ܘܙܳܕܩ ܠܟ ܩܘܠܣܐ ܚܣܝܐ ܓܒܝܐ܀

ܗܘܠܐ ܕܦܣܠܟ ܘܓܠܦܟ ܡܢܗ̇ ܗܘ ܒܪܘܝܐ:

ܒܡܐܐ ܟܘܪ̈ܝܢ ܒܚܪܗ̇ ܘܫܦܝܗ̇ ܘܬܩܢܟ ܡܪܝܐ:

ܠܐ ܬܘܒ ܢܬܚܙܐ ܠܗ̇ ܠܗܳܝ ܗܘܠܐ ܒܐܪܥܐ ܕܘܡܝܐ:

ܐܦܢ ܕܬܗܦܘܟ ܐܪܥܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܕܡܘܬ ܛܒܝܐ܀

ܪܒܟ ܕܐܘܬܒܟ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܪܕܝܢܝܐ:

ܘܝܗ̱ܒ ܠܟ ܟܘܢܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܡܒܘܓܝܐ:

ܫܘܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܢܶܙ ܠܗ ܒܛܢܢܟ ܗܰܘ ܐܠܗܝܐ:

ܕܒܗ ܐܬܟܬܫ ܚܠܦ ܬܘܕܝܬܐ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ܀

ܩܢܘܡܝ ܚܠܫܐ ܐܬܐ ܘܨܒܐ ܕܠܟ ܢܝܩܪ:

ܡܚܕܐ ܕܚܙܐ ܠܝܩܝܪܘܬܟ ܪܥܠ ܠܗ ܘܢܦܪ:

ܡܢ ܗܘ ܩܢܘܡܟ ܡܠܐܟܝܐ ܕܚܠ ܠܗ ܘܢܘܪ:

ܕܠܡܐ ܢܠܓܠܓ ܟܢ ܢܦܗܐ ܠܗ ܡܢ ܬܚܘܡ ܘܠܒܪ܀

(ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܕܬܐ ܠܡܠܦܢܐ ܘܫܡܫܐ ܐܘܓܝܢ ܡܢܘܦܪ  ܒܪܨܘܡܐ) 1991 ܒܝܪܘܬ – ܠܒܢܢ

(من كتاب ادبنا السرياني الحديث للاستاذ والشماس اوكين منوفر برصوم) 1991 بيروت – لبنان