ܝܘܣܦ ܡܣܥܘܕܝ – يوسف المسعودي

ܝܘܣܦ ܡܣܥܘܕܝ – يوسف المسعودي

ܝܰܘܣܶܦ ܡܰܣܥܘܼܕܝܼ

يوسف المسعودي

1914 – 1972

وُلد في قرية بعشيقة القريبة من الموصل في العراق 1914 والتحق في طفولته بمدرسة دير مار متى، ثم انحدر مع عائلته الى الموصل حيث أتّم دروسه الابتدائية، وتعيّن من ثم موظفاً في مديرية الجمارك في الموصل.

وكان مطالعاً جيداً نمّى معلوماته السريانية والدينية على يد بعض الاكليريكيين وعلى رأسهم الأرخدياقون الغيور نعمة الله دنّو.

 

تطوّع لتدريس طلاب وطالبات المدارس الثانوية العلوم الدينية ومبادئ اللغة السريانية، ثم برزت لديه موهبة الكتابة باللغتين السريانية والعربية فحبّر مجموعة من المقالات نشرتها له بعض المجلات، لا سيما النشرة السريانية الحلبية ومنها مقال بعنوان المال (السنة 3 العدد 5) وفيها يحثّ مَن أنعم الله عليهم بالمال ببذله في سبيل المشاريع الإنسانية والتربوية مشيراً الى بعض العائلات التي بسطت اكفّها لعمل الخير مثل عائلة عازار (حلب) واصفر نجار (القامشلي) وعزيز بيثون (الموصل) وذاكراً الأديب نعوم فائق الذي باع جانباً من مكتبته وأنفق الثمن على نشرته الصغيرة (ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ) كما قرأت له مقالاً آخر بعنوان الصليب (السنة الثانية للنشرة السريانية ص158 – 160) وهي عبارة عن محاضرة القاها في مركز رابطة مار افرام للشباب في الموصل، وله مقالات تاريخية نشرتها له مجلة (سومر) الموصلية.

وللمسعودي مجموعة قصائد بالسريانية نُشر جانب منها في النشرة السريانية، منها يلاحظ القارئ كم احب هذا الرجل لغته وكنيسته.

رسمه المطران بولس بهنام شماساً انجيلياً وتوفي في بغداد عام 1972.

وهذه نبذة من كتابته:

(ܐܪܥܐ)

ܡܐ ܨܡܝܚ ܚܙܘܟܝ ܛܠܝܬܐ ܦܐܝܬܐ ܡܠܝܰܬ ܫܘܦܪ̈ܐ:

ܘܐܡܐ ܣܒܬܐ ܬܚܙܐ ܠܝܘܡ̈ܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܕܪ̈ܐ:

ܡܐ ܫܒܝܚ ܫܪܒܟܝ ܡܛܠ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܐ ܬܗܝܪ ܡܪܟܝ:

ܡܐ ܚܠܶܐ ܩܠܐ ܕܫܦܪܟܝ ܡܐ ܪܗܝܒ ܩܠܐ ܕܪܡܫܟܝ:

ܬܫܒܚܝܢ ܠܡܪܝܐ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ:

ܒܩ̈ܠܐ ܫܦܝ̈ܐ ܕܫܒܝܚ̈ܬܐ܀

ܡܘܢ ܐܢ̱ܬܝ ܐܪܥܐ ܘܡܢܰܘ ܫܬܐܣ ܐܣܝ̈ܟܝ ܒܝܡܡ̈ܐ؟

ܘܡܢܰܘ ܕܥܰܒܕܟܝ ܡܪܓܐ ܠܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܡܫܟܢܐ ܠܥܡ̱ܡ̈ܐ؟

ܐܪܐ ܐܡܐ ܠܟܠ ܫܪ̈ܒܬܐ ܐܘ ܐܢ̱ܬܝ ܓܢܢ̈ܐ:

ܠܟܠ ܦܪ̈ܚܬܐ ܘܠܚܝ̈ܘܬܐ ܦܬܝ̈ܟܝ ܓܘܢ̈ܐ؟

ܥܳܒܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܡܨܥܬ ܫܒܝ̈ܠܝܟܝ:

ܘܐܳܟܠܝܢ ܘܫܳܬܝܢ ܡܢ ܡܝ̈ ܡܥܝ̈ܢܝܟܝ܀

ܟܠܢ ܢܠܓܠܓ ܘܐܢ̱ܬܝ ܬܓܚܟܝܢ ܒܝܰܠܕ̈ܐ ܘܓܒܪ̈ܐ:

ܟܠܢ ܢܚܛܐ ܘܐܢ̱ܬܝ ܬܫܒܩܝܢ ܠܥܰܒܕ̈ܐ ܘܡܪ̈ܐ:

ܡܰܢ ܐܢ̱ܬܝ ܐܪܥܐ؟ ܕܳܡܝܰܬܝ ܠܐܡܐ ܡܪܒܝܢܝܬܐ:

ܟܠܢ ܢܕܡܟ ܘܐܢ̱ܬܝ ܠܐ ܬܕܡܟ݂ܝܢ ܐܳܦܠܐ ܫܥܬܐ:

ܘܐܢ ܐܬܬܥܝܪܢܢ ܒܩ̈ܠܐ ܣܒܝ̈ܣܐ:

ܬܕܡܪܝܢ ܕܢܕܡܟ ܐܡܐ ܕܓܢܣ̈ܐ܀

ܡܘܢ ܐܢ̱ܬܝ ܐܪܥܐ ܘܡܢܰܘ ܕܙܪܥ ܒܟܝ ܐܝܠܢ̈ܐ:

ܘܐܝܟܢ ܐܰܪܙܐ ܫܘܚ ܒܟܝ ܘܕܶܩܠܐ ܥܡ ܙܝܙܢ̈ܐ؟

ܐܝܬ ܠܟܝ ܒܢܝ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܛܒ̈ܐ ܕܐܫܬܝܘ ܚܠܒܟܝ:

ܘܩܛܠܘܟܝ ܒܣܝ̈ܦܐ ܘܡܚܘ ܒܓܐܪ̈ܐ ܘܪܘܓܙܐ ܠܝܬ ܠܟܝ:

ܐܘ ܠܟܝ ܐܡܐ ܡܪܚܦܳܢܝܬܐ:

ܕܘܨܐ ܠܘܬܟܝ ܐܝܟ ܐܘܠܝܬܐ܀

ܣܠܩܬ ܒܛܘܪ̈ܝܟܝ ܘܢܚܬܬ ܠܢܚ̈ܠܝܟܝ ܘܪܟܒܬ ܠܝܡܐ:

ܘܚܙܝܬ ܘܪ̈ܕܐ ܐܝܟ ܢܘܛܦ̈ܬܐ ܡܢ ܟܝ̈ܢܝ ܕܡܐ:

ܢܘܛܦܬ ܕܡܐ ܒܚܠܘܠ ܡܪܝܐ ܪܒ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ:

ܐܘ ܐܢ̱ܬܝ ܕܘܥܬܐ ܥܠ ܓܒܝܢܗ ܐܡܐ ܕܦܐܪ̈ܐ؟

ܚܙܝܬ ܫܓܝܫܘܬܟܝ ܒܝܢܬ ܓ̈ܠܠܐ:

ܘܒܗܝܠܘܬܟܝ ܒܝܢܬ ܢܚ̈ܠܐ܀

ܬܕܐܟܝ ܐ̱ܥܝܪܢܝ ܘܐܚܕܪܢܝ ܒܓܢܝ̈ܟܝ ܒܝܢܬ ܛܘܪ̈ܐ:

ܐܘܬܒܢܝ ܩܝܛܟܝ ܒܚܩܠܝ̈ܟܝ ܚܡܝܠܐ ܐܘܟܠܢܝ ܦܐܪ̈ܐ:

ܬܫܪ̈ܝܬܟܝ ܐܩܝ̈ܡܝ ܠܢܦܫܝ ܒܟܪ̈ܡܐ ܕܚܰܠܝܘܼ:

ܘܣܬܘܟܝ ܐܥܒܪܢܝ ܠܥܪܣܟܝ ܫܦܝܐ ܕܡܲܡܛܪ ܕܟ݂ܝܘܼ:

ܝܕܥܬ ܠܣܬ݂ܘܟܝ ܒܡܛܪ̈ܐ ܘܒܲܪ̈ܕܐ:

ܘܩܝܛܟܝ ܬܕܐܟ݂ܝ ܒܚܩ̈ܠܐ ܘܘܪ̈ܕܐ܀

ܡܘܢ ܐܢ̱ܬܝ ܐܪܥܐ؟ ܕܠܡܐ ܐܝܬܝܟܝ ܦܐܪ ܝܕܥܬܐ:

ܐܘ ܐܢ̱ܬܝ ܫܒܲܪܬܐ ܒܥܘܒ ܫܡܝܐ ܝܳܠܦܐ ܚܟܡܬܐ:

ܐܢ̱ܬܝ ܢܗܘܪ ܟܒ̈ܬܝ ܘܗܘܢܝ ܥܡ ܡܕܥܝ ܟܦܢܝ ܥܡ ܨܗܝܘܬܝ:

ܐܢ̱ܬܝ ܚܫܝܫܘܬܝ ܘܟܠܗ̇ ܚܕܘܬܝ ܐܢ̱ܬܝ ܕܝܢ ܢܝܚܘܬܝ:

ܐܢ̱ܬܝ ܗ̱ܘ ܒܥܝ̈ܢܝ ܫܘܦܪܐ ܘܦܐܝܘܼ:

ܐܝܬܘܬܐ ܒܪܘܚܝ ܘܒܠܒܝ ܐܘܝܘܼ܀

(ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܕܬܐ ܠܡܠܦܢܐ ܘܫܡܫܐ ܐܘܓܝܢ ܡܢܘܦܪ  ܒܪܨܘܡܐ) 1991 ܒܝܪܘܬ – ܠܒܢܢ

(من كتاب ادبنا السرياني الحديث للاستاذ والشماس اوكين منوفر برصوم) 1991 بيروت – لبنان