ܕ̊ܽܘܪܳܫܳܐ ܥܰܡ ܢܰܦ̥ܫܳܐ حوار مع النفس

ܕ̊ܽܘܪܳܫܳܐ ܥܰܡ ܢܰܦ̥ܫܳܐ
حوار مع النفس
شعر بشير متي الطورلي
ܢܰܦ̥ܫܝ ܝܰܩܺܝܪܬ̊ܳܐ نفسي الثمينة
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ لماذا هكذا ؟
ܛܰܒ̊ܶܥܬ̊ܝ ܝܳܬ̥ܶܟ̥ܝ أغرقت ذاتَكِ
ܒ̊ܝܰܡܳܐ ܕ̥ܟ̥ܶܣܦ̊ܳܐ ببحر المال
ܢܰܦ̥ܫܝ ܚܰܒ̊ܺܝܒ̥ܬ̊ܳܐ نفسي الحبيبة
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ لماذا هكذا ؟
ܒ̊ܪܶܚܡܰܬ̥ ܥܳܠܡܳܐ بمحبة العالم
ܫܰܦ̊ܶܠܬ̊ܝ ܛܽܘܗܡܶܟ̥ܝ أهنتِ أصلَكِ
ܗܘܰܝܬ̊ܝ ܕ̊ܳܘܺܝܬ̥ܳܐ أصبحت شقيةً
ܗܘܰܝܬ̊ܝ ܛܳܥܺܝܬ̥ܳܐ أصبحتِ ضائعةً


ܣܛܰܝܬ̊ܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ شَطَطْتِ عن الطريق
ܕ̊ܡܰܘܒ̊ܠܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ الموصل إلى العلاء
ܚܽܘܒ̊ ܡܳܡܽܘܢܳܐ حُبُّ النقود
ܕ̊ܰܐܣܪܶܟ̥ܝ ܘܦ̥ܰܟ̥ܪܶܟ̥ܝ أسَرَكِ وَرَبَطَكِ
ܒ̊ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܘܩܰܘ̈ܕ̊ܶܐ بأربطةِ وقيودِ
ܕ̊ܪܶܚܡܰܬ̥ ܙܽܘܙܳܐ محبة المال
ܒ̊ܝܰܡ ܪ̈ܓ̥ܺܝܓ̥ܳܬ̥ܳܐ ببحرِ الشهوات
ܐܳܦ̥ ܣܰܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ وأيضاً الرذائل
ܗܘܰܝܬ̊ܝ ܢܽܘܟ̥ܪܳܝܬ̊ܳܐ أصبحت غريبةً
ܡܶܢ ܡܶܕ̥ܝܳܪܶܟ̥ܝ مِنْ مسكنكِ
ܘܰܛܥܰܝܬ̊ܝ ܛܽܘܗܡܶܟ̥ܝ ونَسيتِ أصلَكِ
ܗܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ذاك الثمين
ܡܳܕ̥ܶܝܢ ܩܽܘܡܝ ܠܶܟ̥ܝ لذا إنهضي
ܒ̊ܚܺܐܦ̥ܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ بقوةٍ كبيرةٍ
ܘܩܰܕ̊ܶܕ̥ܝ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ وَقَطِّعي الأربطة
ܘܬ̥ܰܒ̊ܰܪܝ ܩܰܘ̈ܕ̊ܶܐ وِحطمي القيود
ܘܰܗܦ̥ܽܘܟ̥ܝ ܠܒ̥ܰܝܬ̊ܶܟ̥ܝ وإرجعي لبيتكِ
ܗܰܘ ܕ̊ܰܫܡܰܝܳܐ ذاك السموي
ܠܘܳܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ عند ألله
ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܡܰܚܒ̊ܶܟ̥ܝ الرب مُحِبِّكِ
ܒ̊ܰܕ̥ܡܽܘܬ̥ ܝܰܘܢܳܐ شِبهَ الحمامة
ܛܽܘܣܝ ܠܰܫܡܳܝܳܐ حلقي الى السماء
ܐܰܬ̥ܰܪ ܢܝܳܚܶܟ̥ܝ مكان راحتِكِ
ܘܰܫܒ̥ܽܘܩܝ ܠܥܳܠܡܳܐ وإتركي العالم
ܥܰܡ ܒ̊ܺܝ̈ܫܳܬ̥ܶܗ مع شرورهِ
ܘܥܰܡ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ومع زلاتِهِ
ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܒ̊ܶܗ ܢܝܳܚܳܐ الذي لا راحة فيه
ܨܽܘܒ̥ܝ ܠܘܳܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ توجهي نحو العلاء
ܘܕ̥ܰܝܰܪܝ ܬ̊ܰܡܳܢ وإسكني هناك
ܒ̊ܰܐܘܳܢ ܢܽܘܗܪܳܐ في مخدع النور
ܐܳܦ̥ ܒ̊ܽܘܣܳܡܳܐ والطيب
ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܪܝܳܐ الذي لا ينته
ܘܫܰܒ̊ܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ وسبِّحي الرب
ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ مع الملائك
ܒ̊ܰܕ̥ܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ بدون توقف
ܒ̊ܚܰܕ̥ܘܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ بفرحٍ عظيم
ܘܒ̥ܰܦ̥ܨܺܝܚܽܘܬ̥ܳܐ وإبتهاج

ܣܕ̥ܺܝܪ ܒ̊ܝܰܕ̥ ܒ̊ܰܫܺܝܪ ܡܰܬ̊ܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ نظم بشير متي الطورلي

ܝܒ ܟ̊ܢܽܘܢ ܩܕ̥ܺܝܡ ܫܢܰܬ̥ ܒ̄ܝܚ 12 كانون الأول سنة 2018
هذه القصيدة نظمتها على البحر الرباعي وهو من البحور النادرة الاستعمال أي عدد الحركات فيها أربع حركات