ممرو لمور آحو

مور آحو
مور آحو برو دريش عينو
أيبوخ قايم بنيونو

فرسلوخ ملثو دحنونو
بقولو دأريو عاشينو

هاوت إيلان معذرونو
ولمشيحويه ذخرونو

هاوي بأشموخ دوموره
وأيبوخ قايملان ديره

برغل مكلو دفاقيره
كومفرسه بعتوثو وديره

عال فاقيره وعاتيره
وصلوثو مقربي لقبيره

مور آحو أسيو ديلان
ما كرهونيه كمانحلان

بدربو حبروهات أيلان
ما بيشوثيه كمنطرلان

مور آحو برو دريش عينو
أيبوخ قايم بنيونو

صلوثوخ شورو تهويلان
ولمريو مقربت صلاووثان

أبن السريان 09.10.2010

اترك تعليقاً